Informacje ogólne

Obecnie w Polsce obowiązują trzy stopnie żeglarskie:

  • żeglarz jachtowy - wymagany jest pozytywny wynik egazaminu, kurs nie wymagany ale zalecany

  • jachtowy sternik morski - zdobywa się poprzez odbycie odpowiedniego stażu żeglarskiego i zdanie egazminu, kurs nie wymagany ale zalecany

  • kapitan jachtowy - zdobywa się poprzez odbycie odpowiedniego stażu żeglarskiego

Szegółowe informacje na temat uprawnień i wymagań na poszczególne stopnie żeglarskie znajdują sie w zakładce pobieranie

Kurs weekendowy - termin do uzgodnienia. Warunek min. cztery osoby.

Koszt kursu - 600 zł + opłaty egzaminacyjne.


Kurs stacjonarny w terminie 01.07 - 16.07.2017 r.


Opłaty odprowadzane do PZŻ

Egzamin Patent Książeczka
Pełna opłata Opłata ze zniżką* Pełna opłata Opłata ze zniżką * Pełna opłata Opłata ze zniżką *
żeglarz jachtowy 200 zł 100 zł 50 zł 25 zł 40 zł 30 zł

* Uczniowie i studenci do 26 roku życia włącznie


Wymagane dokumenty

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, wzór dostępny w zakładce pobieranie

  • jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat - pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie. Wzór dostępny w zakładce pobieranie

  • legitymacja studencka lub szkolna uprawniająca do ewentualnych zniżek

  • trzy zdjęcia

Pobieranie


Image

Znajdziesz tu m.in. aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące uprawiania żeglarstwa

Więcej

Linki


Image

Znajdziesz tu m.in. linki do przydatnych stron o tematyce żeglarskiej

Więcej

Reklama


Image

Znajdziesz tu informacje na temat współpracy pomiędzy portalami


Więcej
Copyright & copy Paweł Łukawski 2007-2017. All rights reserved